ISO standarder 9001, 9004, 14001, 26000, 45001, AFS 2001:1, FR 2000, & GDPR  
Din samarbetspartner och affärsstöd team OVANÅKER
                    
TILLSAMMANS UTVECKLAR VI EFFEKTIVA
              FÖRETAGS KONCEPT OCH KVALITETS LEDNINGSSYSTEM
Välkommen till TQM international consulting grupp
      Här får du information och vetskap om vad som krävs inom
   
Organisations- Kvalitetsutveckling, FR 2000, ISO 9000, GDPR
Vi gör det lättare för ditt företag att bli konkurrenskraftigt och hjälper dig
  att sänka kostnader, bli mera lönsamt, effektivt och konkurrenskraftigt. 


   Vi förbättrar era system och rutiner, och Du kan fokusera på kärnverksamheten
         Det är därför tre viktiga frågor som måste ställas och bli analyserade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   TQM consulting group utvecklar ett TQM kvalitetstyrnings system, speciellt anpassat för små och medelstora företag och
   organisationer. Vi erbjuder billiga och enkla ledningssystem och utbildning för implementering och certifiering, genom att tillhandahålla
             lösningar som hjälper dig att ta kontroll över dina affärsprocesser och förbli konkurrenskraftig och lönsam på marknaden.
w  Hur skapar vi kundvärde och kundmedvetenhet?
w  Varför gör vi som vi gör?
w  Hur kan vi göra saker bättre, lönsamt och mera effektivt?
                             KVALITET och FÖRTRÄFFLIGHET har varit vår passion sedan TQM konsultgrupp startade 1993.
   Vi har försett många kunder med den bästa kompetensen för att utföra projektuppgifter som står inför epokgörande utmaningar i framtiden
                                                     Det är därför TQM Consulting Group kan vara av värde för er.
                                            För att hjälpa dig att framgångsrikt införa ett TQM-kvalitetsprogram så kommer vi att:

w  Se över dina nuvarande processer, ge rekommendationer och ge din ledningsgrupp vägledning
w  Förbereda och fastställa en plan för utveckling, utbildning och implementering av företagets TQM-processer
                                Utbildning - ISO, GDPR och FR2000?

Vi erbjuder både öppen utbildning och företagsanpassad utbildning i ämnen som miljö, kvalitet, arbetsmiljö, socialt ansvar och ISO 9000-standarderna och GDPR.

w  Personal träning
w  Grundutbildning ISO (ISO 9001/ISO 14001/ ISO 45001) + GDPR
w  Påbyggnadskurs ISO (ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001)
w  Utbildning i ISO standarder, FR2000, GDPR
w  Utbildning - Internrevisor
w  Kurser i arbetmiljö (ISO 45001 samt OSHAS18001)
w  Kurser i lagstiftning (arbetsmiljö och miljölagar)
     Det är därför en sak som vi med säkerhet kan säga idag,
   att när morgondagen kommer, har vår marknad förändrats
Företags-och organisationsutveckling, kostnadsreduceringar och kompetens- & affärsfokus
VÅRA KONSULTTJÄNSTER OCH STÖD
Våra konsulter, samordnare och resurser att hyra

Behöver du temporär förstärkning i din organisation eller en kvalificerad konsult i ett speciellt kvalitets lednings projekt under en period. Eller hjälp med översättning, språkgranskning eller korrekturläsning - Vi tar ett helhetsgrepp om er verksamhet och sköter kvalitetsfrågorna åt er. Skicka en intresseanmälan:
Så här når du oss - TQM consulting grupp
Ordlista/Nomenklatur för benämningar och beteckningar. - Vad är tex: TQM, PDCA, 5S, Six Sigma, FMEA, 8D
TQM VILLKOR & DATASKYDDSPOLICY
TIPS: DET ÄR LÄTTARE ATT SPARA 100 KRONOR PÅ HUNDRA STÄLLEN
- ÄN 10 000 KRONOR PÅ ETT STÄLLE.
VÅRA SVENSKA OCH INTERNATIONELLA UPPDRAG OCH KUNDER UNDER ÅRENS LOPP 
                                 
     Uppdrag i Sverige, Europa, Ryssland, Asien, Afrika, Syd Amerika och USA
                                                                                 TQM -  international consulting grupp Team Gävleborg

       Copyright 2012. TQM-international. All rights reserved.     www.tqm-international-consultinggroup.com     contact@tqm-international-consultinggroup.com
Passion for Quality
Passion for Quality
1993 - 2023
En 30 - årig historia
LinkedIn
English
Företagsutveckling
Konsulttjänster
Träning/seminarier
Översättning
Ledningssystem
English
LinkedIn
                                                     Hans Träff: +46 (0)730 617 086;  Louise Brooks Träff: +46 (0)730 898 562;  USA: +1 786 216 1698 
                                                                                                                            
E-post:
    hans@tqm-international-consultinggroup.com   louise@tqm-international-consultinggroup.com   contact@tqm-international-consultinggroup.com
GÖR EN HÄLSO CHECK-UP PÅ DIN ORGANISATION!
FÖREDRAR DU ATT FYLLA I ETT FÄRDIGT KONTAKTFORMULÄR
Sverige  ¤  Europa  ¤  Ryssland  ¤  USA  ¤  Syd Amerika  ¤  Asien ¤  Afrika